ANBI

ANBI STATUS.

Stichting Veteranen Midden-Groningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Belangrijke informatie

KVK

Stichting Veteranen Midden-Groningen

KVK nummer 86865528

Fiscale naam:
Stichting Veteranen Midden-Groningen
Fiscaal nummer (RSIN): 8641.22.767

Contactgegevens:
Postadres:
Berkenlaan 29

9651BJ Meeden
06-51645232

e-mailadres: info@veteranenmiddengroningen.nl
Rekeningnummer NL 38 RBRB 8836 7643 39